logo

Nezvěstická sportoviště
Zde si můžete na leteckých snímcích zjistit polohu jednotlivých sportovišť v Nezvěsticích.
školní tělocvična (hala)
Stadión-národní házená
Sokolovna
Koupaliště
Celkový pohled na Nezvěstice
(251 - 20.04.2013)
Valná hromada 2017
TJ Sokol Nezvěstice vás zve na výroční valnou hromadu.
Schůze se koná v sokolovně 26. 3.2017 od 15:00.
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti TJ
3. Zpráva o hospodaření v roce 2016
4. Plán na rok 2017
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
(666 - 13.03.2017)
Maškarní 2016
V pátek 18.3.2016 proběhl v naší sokolovně již tradiční maškarní ples. Tady si můžete prohlédnout fotky.
(631 - 19.03.2016)
Údržba sokolovny
V závěru roku 2011 se podařilo dokončit ještě jednu akci sza podpory Plzeňského kraje - oprava sociálního zařízení. wc
V roce 2011 byla provedena výměna oken sokolovny na níž přispěl Evropský fond pro rozvoj venkova. okna
V roce 2010 se podařilo zajistit prostředky na dvě akce údržby naší sokolovny. V jarních měsících proběhla rekonstrukce elektroinstalace na níž přispěl Evropský fond pro rozvoj venkova. elinst
Druhá akce proběhla v závěru roku a byla při ní opravena střecha přísálí sokolovny. Na akci přispěl Plzeňský kraj. Střecha
(462 - 03.05.2013)
Naše TJ je pokračovatelem Sokola a DTJ. Obě organizace byly v naší obci založeny téměř současně v roce 1919. Od jejich vynuceného spojení v roce 1948 jsou sportovmí aktivity v obci soustředěny pod hlavičkou TJ Sokol Nezvěstice.
V současnosti naše TJ sdružuje oddíl národní házené, oddíl stolního tenisu a odbor asociace sport pro všechny (ASPV).
Pro sportování využíváme vlastní sokolovnu, sportoviště na stadiónu - hřiště pro národní házenou, kopanou a atletickou dráhu. Od jara 2003 je k dispozici nová školní tělocvična . V letních měsících je v provozu koupaliště.

Kde nás najdete?
V Plzeňském kraji, na okrese Plzeň-jih, přibližně 16 km jihovýchodně od Plzně.
(18 - 01.08.2009)
Naše sportoviště
Sokolovna sokolovna
Stadión-staré hřiště stadion - staré hřiště do 10.6.2007
Stadión-nové hřiště stadion - nové hřiště od 3.11.2007
Stadión-nové hřiště stadion - nové hřiště od 3.11.2007
Koupaliště koupaliště
Školní tělocvična nová tělocvična
(452 - 13.11.2010)